Lõi lọc nước cần được thay thế đúng hạn để đảm bảo khả năng lọc của máy lọc nước. Scimitar – Chuyên gia Máy lọc nước, là đơn vị cung cấp các sản phẩm lõi của đa số các dòng máy lọc nước trên thị trường.

Bộ lọc