Để đánh giá chất lượng nước, có rất nhiều chỉ số như: SS, TDS, pH, độ đục, độ cứng, độ dẫn điện của nước, hàm lượng kim loại nặng, nitơ tổng, chất hữu cơ trong nước… Cùng Scimitar tìm hiểu các Chỉ số chất lượng nước một cách khoa học nhé.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn nước uống theo WHO

WHO đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng nước và sức khỏe con người dưới dạng các hướng dẫn được sử dụng làm cơ sở để quy định và thiết lập tiêu chuẩn trên toàn thế giới - Hướng dẫn về chất lượng nước uống GDWQ.

Continue Reading Hướng dẫn về tiêu chuẩn nước uống theo WHO

Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT

Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống hiện nay cần tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2019/BYT) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 04/2009/TT-BYT.

Continue Reading Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT

18 chỉ tiêu xét nghiệm nước uống tại viện Pasteur

Để đánh giá chất lượng nước uống, ta có thể gởi mẫu nước xét nghiệm tại Viện Pasteur. Dưới đây là 18 chỉ tiêu xét nghiệm nước uống phổ biến gồm 13 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh được Scimitar tổng hợp, cập nhật mới nhất.

Continue Reading 18 chỉ tiêu xét nghiệm nước uống tại viện Pasteur

pH trong nước và pH trong nước uống

pH trong nước, pH trong nước uống là khái niệm thường được nhắc đến khi nói về chất lượng nước, chất lượng nước sinh hoạt, chất lượng nước uống... Cùng theo dõi bài viết dưới đây từ Scimitar để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về pH nhé.

Continue Reading pH trong nước và pH trong nước uống

Chỉ số ORP, khái niệm và ứng dụng

Khả năng oxy hóa – khử (ORP hay Redox) là một chỉ số chỉ ra khả năng oxy hóa – khử của chất lỏng nói chung. Ví dụ, nước có khả năng oxy hóa vừa (như nước được sục khí), oxy hóa mạnh (như nước clo hoặc dung dịch hydro peroxide) hoặc khử (như nước nơi vi khuẩn kỵ khí hoạt động).

Continue Reading Chỉ số ORP, khái niệm và ứng dụng

Hiểu đúng về TDS

TDS (Total Dissolved Solids) là chỉ số thể hiện tổng chất rắn hòa tan tồn tại trong một thể tích nước nhất định. TDS sẽ bao gồm bất kỳ khoáng chất, muối, kim loại, ion mang điện tích hòa tan trong nước. TDS có đơn vị mg/l (milligram/litter) hoặc ppm (part per million).

Continue Reading Hiểu đúng về TDS