Để đánh giá chất lượng nước, có rất nhiều chỉ số như: SS, TDS, pH, độ đục, độ cứng, độ dẫn điện của nước, hàm lượng kim loại nặng, nitơ tổng, chất hữu cơ trong nước… Cùng Scimitar tìm hiểu các Chỉ số chất lượng nước một cách khoa học nhé.

Các dạng sắt trong nước

Nước có màu cam chảy ra từ vòi nước của bạn thường là "món quà chết chóc" mà bạn đang phải đối mặt vì điều đó cho thấy nước chứa hàm lượng sắt khá cao. Tuy nhiên, nguồn nước bạn đang dùng cũng có thể chứa các dạng sắt không nhìn thấy được hoặc xuất hiện dưới dạng các hạt siêu nhỏ...

Continue ReadingCác dạng sắt trong nước

23 chất ô nhiễm trong nước và các nguy cơ tiềm ẩn

Hơn 80 chất ô nhiễm trong nước đã được liệt kê nhưng có những chất chưa được tìm hiểu đầy đủ và ảnh hưởng của chúng không hề nhỏ. Hãy cùng tiềm hiểu thêm về các chất ô nhiễm trong nước và những nguy cơ tiềm ẩn

Continue Reading23 chất ô nhiễm trong nước và các nguy cơ tiềm ẩn

Hướng dẫn về tiêu chuẩn nước uống theo WHO

WHO đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng nước và sức khỏe con người dưới dạng các hướng dẫn được sử dụng làm cơ sở để quy định và thiết lập tiêu chuẩn trên toàn thế giới - Hướng dẫn về chất lượng nước uống GDWQ.

Continue ReadingHướng dẫn về tiêu chuẩn nước uống theo WHO

Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT

Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống hiện nay cần tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2019/BYT) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 04/2009/TT-BYT.

Continue ReadingTiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT

Vi khuẩn Coliform trong nước và cách xử lý

Chất lượng nước uống là yếu tố quyết định sức khỏe mọi người. Tỷ lệ nguồn nước nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là Coliform ở Việt Nam khá cao. Hàm lượng vi khuẩn Coliform trong nước là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước.

Continue ReadingVi khuẩn Coliform trong nước và cách xử lý

18 chỉ tiêu xét nghiệm nước uống tại viện Pasteur

Để đánh giá chất lượng nước uống, ta có thể gởi mẫu nước xét nghiệm tại Viện Pasteur. Dưới đây là 18 chỉ tiêu xét nghiệm nước uống phổ biến gồm 13 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh được Scimitar tổng hợp, cập nhật mới nhất.

Continue Reading18 chỉ tiêu xét nghiệm nước uống tại viện Pasteur