Tin tức môi trường, thông tin chuyên ngành cập nhật từ Scimitar Vietnam.

Thực trạng sử dụng nước tại Việt Nam

Nước là một trong các nhân tố quan trọng nhất đối với trong đời sống, không chỉ đối với sức khỏe con người mà còn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đặc biệt đối với môi trường sinh thái. Dưới đây là thực trạng sử dụng nước hiện nay tại Việt Nam.

Continue ReadingThực trạng sử dụng nước tại Việt Nam