Hệ thống lọc nước công nghiệp là hệ thống lọc nước công suất lớn hơn hẳn các dòng máy lọc nước gia đình, phục vụ cho nhu cầu lọc sản xuất hoặc cung cấp nước uống cho nhiều người.

Bộ lọc