Bảng giá thay lõi lọc nước

Bảng giá lõi lọc nước Geyser

Lõi lọc nước cần được thay thế đúng hạn để đảm bảo khả năng lọc của máy lọc nước. Scimitar – Chuyên gia Máy lọc nước, là đơn vị cung cấp các sản phẩm lõi lọc nước của đa số các dòng máy lọc nước trên thị trường. Cùng xem bảng giá lõi lọc nước Geyser TK, Geyser Ecotar, Geyser Ecolux, Geyser Allegro, Geyser Prestige PM… nhé.

Xem bài viết Bảng giá thay lõi lọc nước.

Xem bài viết Thương hiệu máy lọc nước Geyser – Nhập khẩu Liên Bang Nga.

Bảng giá lõi lọc nước Geyser TK, Geyser Ecotar, Geyser Ecolux chi tiết

Ưu đãi khi mua bộ 3 lõi trở lên: Giảm thêm 50.000đ-100.000đ

Bảng giá lõi lọc nước Geyser TK
Bảng giá lõi lọc nước Geyser Ecotar Geyser Ecolux

Bảng giá lõi lọc nước Geyser TK

 • Lõi PP (Lõi số 1): 100.000đ/Lõi
 • Lõi CTO (Lõi số 1): 200.000đ/Lõi
 • Lõi Cation (Lõi số 1): 200.000đ/Lõi
 • Lõi GAC (Lõi sô 2): 200.000đ/Lõi
 • Lõi Aragon H (Lõi số 3): 650.000đ/Lõi
 • Lõi T33 lớn (Lõi số 4): 250.000đ/Lõi
 • Lõi T33 nhỏ (Lõi số 5): 125.000đ/Lõi
 • Lõi Khoáng (Lõi số 6, số 7): 125.000đ/Lõi
 • Lõi Nano Silver (Lõi số 8): 200.000đ/Lõi
 • Lõi Hồng ngoại (Lõi số 9): 200.000đ/Lõi
 • Lõi Gốm Bio (Lõi số 9): 300.000đ/Lõi

Ưu đãi thay lõi lọc nước Geyser từ Scimitar: 

 • Thay bộ lõi 123 Geyser TK giảm ngay 100.000đ chỉ còn 1.050.000đ
 • Thay bộ lõi 456 Geyser TK giảm ngay 25.000đ chỉ còn 475.000đ
 • Thay bộ lõi 4567 Geyser TK giảm ngay 50.000đ chỉ còn 575.000đ
 • Thay bộ lõi 45678 Geyser TK giảm ngay 75.000đ chỉ còn 750.000đ
 • Thay bộ lõi 456789 Geyser TK giảm ngay 100.000đ chỉ còn 925.000đ

Bảng giá lõi lọc nước Geyser Ecotar, Geyser Ecolux

 • Lõi PP Ecotar (Lõi số 1 Ecotar 2): 150.000đ/Lõi
 • Lõi Aragon 2 (Lõi số 2 Ecotar 2): 750.000đ/Lõi
 • Lõi CBC (Lõi số 3 Ecotar 2, Ecotar 5): 650.000đ/Lõi
 • Lõi Ecotar (Lõi số 1 Ecotar 3, Ecotar 4): 550.000đ/Lõi
 • Lõi Aragon Bio (Lõi số 2 Ecotar 3, Ecotar 4, Ecotar 5): 850.000đ/Lõi
 • Lõi BAF (Lõi số 3 Ecotar 3): 750.000đ/Lõi
 • Lõi Disruptor (Lõi số 3 Ecotar 4): 950.000đ/Lõi
 • Lõi Aquasoft (Lõi số 1 Ecotar 5): 650.000đ/Lõi
 • Lõi CBC Ecolux (Lõi số 1 Ecolux): 750.000đ/Lõi
 • Lõi Aragon Ecolux (Lõi số 3 Ecolux): 1.050.000đ/Lõi
 • Lõi Catalon Ecolux (Lõi số 3 Ecolux): 1.050.000đ/Lõi

Ưu đãi thay lõi lọc nước Geyser từ Scimitar:

 • Thay bộ lõi 123 Geyser Ecotar 2 giảm ngay 100.000đ chỉ còn 1.450.000đ
 • Thay bộ lõi 123 Geyser Ecotar 3 giảm ngay 100.000đ chỉ còn 2.050.000đ
 • Thay bộ lõi 123 Geyser Ecotar 4 giảm ngay 100.000đ chỉ còn 2.250.000đ
 • Thay bộ lõi 123 Geyser Ecotar 5 giảm ngay 100.000đ chỉ còn 2.050.000đ
 • Thay bộ lõi 123 Geyser Ecolux giảm ngay 100.000đ chỉ còn 2.750.000đ
Máy lọc nước Nano Geyser TK8

Lõi lọc nước Nano Geyser

Bộ lõi số 1, số 2, số 3 Geyser TK

Gồm lõi PP/CTO/Cation - GAC - Aragon Geyser. Thời gian thay lõi 6-9 tháng (lõi 1,2) và 18-24 tháng (lõi 3).

1.050.000đ

Lõi số 4 đến số 8 Geyser TK

Hệ thống lõi chức năng (lõi T33, lõi khoáng, lõi nano bạc, lõi bio 4 ngăn...). Thời gian thay lõi 18-24 tháng. Giá mỗi lõi từ 125.000đ đến 300.000đ.

750.000đ

Lõi Geyser Ecotar 2

Gồm lõi PP Ecotar, Aragon và CBC Ecotar. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

1.450.000đ

Lõi Geyser Ecotar 3

Gồm lõi Ecotar, Aragon Bio và BAF Ecotar. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.050.000đ

Lõi Geyser Ecotar 4

Gồm lõi Ecotar, Aragon Bio và Disruptor Ecotar. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.250.000đ

Lõi Geyser Ecotar 5

Gồm lõi Aquasoft, Aragon Bio và CBC. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.050.000đ

Lõi Geyser Ecolux

Gồm lõi CBC Ecolux, Aragon Ecolux và Catalon Ecolux. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.750.000đ

Bảng giá lõi lọc nước Geyser Allegro, Geyser Prestige PM nhập khẩu Nga và Geyser GS105, Geyser GS106, Geyser GS107, Geyser GS108 liên doanh Nga-Việt

Ưu đãi khi mua bộ 3 lõi, 4 lõi trở lên: Giảm thêm 100.000đ-200.000đ

Bảng giá lõi lọc nước Geyser Allegro, Geyser Prestige PM

 • Lõi PP số 1: 100.000đ/Lõi
 • Lõi CBC số 2, số 3: 650.000đ/Lõi
 • Màng RO số 4: 950.000đ/Lõi
 • Lõi Than số 5: 450.000đ/Lõi
 • Lõi Khoáng số 6: 450.000đ/Lõi
 • Lõi ORP Hydrogen số 7: 550.000đ/Lõi

Ưu đãi thay lõi lọc nước Geyser từ Scimitar: 

 • Thay bộ lõi 123 Geyser Allegro, Prestige PM giảm ngay 150.000đ chỉ còn 1.250.000đ
 • Thay bộ lõi 45 Geyser Allegro, Prestige PM giảm ngay 100.000đ chỉ còn 1.300.000đ
 • Thay bộ lõi 456 Geyser Allegro M, Prestige PM giảm ngay 150.000đ chỉ còn 1.700.000đ
 • Thay bộ lõi 4567 Allegro ORP giảm ngay 200.000đ chỉ còn 2.200.000đ

Bảng giá lõi lọc nước Geyser GS105, GS106, GS107, GS108

 • Lõi PP số 1: 100.000đ/Lõi
 • Lõi GAC số 2: 200.000đ/Lõi
 • Lõi CTO số 3: 200.000đ/Lõi
 • Màng RO số 4: 550.000đ/Lõi
 • Lõi Than số 5 (Lõi lớn): 250.000đ/Lõi
 • Lõi Khoáng số 6, số 7 (Lõi lớn): 250.000đ/Lõi
 • Lõi Nano Silver số 8 (Lõi nhỏ): 200.000đ/Lõi

Ưu đãi thay lõi lọc nước Geyser từ Scimitar: 

 • Thay bộ lõi 123 RO Geyser giảm ngay 100.000đ chỉ còn 400.000đ
 • Thay bộ lõi 45 Geyser TK giảm ngay 50.000đ chỉ còn 750.000đ
 • Thay bộ lõi 456 RO Geyser TK giảm ngay 100.000đ chỉ còn 950.000đ
 • Thay bộ lõi 4567 RO Geyser TK giảm ngay 150.000đ chỉ còn 1.150.000đ
 • Thay bộ lõi 45678 RO Geyser TK giảm ngay 200.000đ chỉ còn 1.300.000đ

Lõi lọc nước Geyser Allegro, Geyser Prestige PM

Bộ lõi 123 Geyser Allegro, Prestige PM

Gồm lõi PP và 2 lõi CBC. Thời gian thay lõi 6-9 tháng.

1.250.000đ

Lõi số 4 - Màng RO Geyser

Lõi quan trọng nhất trong máy RO Geyser. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

950.000đ

Lõi số 5 Geyser Allegro, Prestige PM

Lõi than hoạt tính số 5. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

450.000đ

Lõi số 6 Geyser Allegro M, Prestige PM

Lõi khoáng số 6. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

450.000đ

Lõi Hydrogen Geyser Allegro ORP

Lõi Hydrogen Alkaline Geyser Allegro ORP có thời gian thay lõi 18-24 tháng.

550.000đ

Máy lọc nước RO Geyser Allegro