Bảng giá thay lõi lọc nước

Bảng giá thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước cần được thay thế đúng hạn để đảm bảo khả năng lọc của máy lọc nước. Scimitar – Chuyên gia Máy lọc nước, là đơn vị cung cấp các sản phẩm lõi lọc nước của đa số các dòng máy lọc nước trên thị trường. Cùng xem bảng giá thay lõi lọc nước của các dòng máy Geyser, Karofi, KoriHome, Kangaroo, Aqua Star, AO Smith, Mutosi, Daikiosan… nhé.

Máy lọc nước Nano Geyser TK8

Lõi lọc nước Nano Geyser

Bộ lõi số 1, số 2, số 3 Geyser TK

Gồm lõi PP/CTO/Cation - GAC - Aragon Geyser. Thời gian thay lõi 6-9 tháng (lõi 1,2) và 18-24 tháng (lõi 3).

950.000đ

Lõi số 4 đến số 8 Geyser TK

Hệ thống lõi chức năng (lõi T33, lõi khoáng, lõi nano bạc, lõi bio 4 ngăn...). Thời gian thay lõi 18-24 tháng. Giá mỗi lõi từ 125.000đ đến 300.000đ.

750.000đ

Lõi Geyser Ecotar 2

Gồm lõi PP Ecotar, Aragon và CBC Ecotar. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

1.450.000đ

Lõi Geyser Ecotar 3

Gồm lõi Ecotar, Aragon Bio và BAF Ecotar. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.050.000đ

Lõi Geyser Ecotar 4

Gồm lõi Ecotar, Aragon Bio và Disruptor Ecotar. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.250.000đ

Lõi Geyser Ecotar 5

Gồm lõi Aquasoft, Aragon Bio và CBC. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.050.000đ

Lõi Geyser Ecolux

Gồm lõi CBC Ecolux, Aragon Ecolux và Catalon Ecolux. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

2.750.000đ

Lõi lọc nước RO Geyser Allegro

Bộ lõi 123 Geyser Allegro

Gồm lõi PP và 2 lõi CBC. Thời gian thay lõi 6-9 tháng.

1.250.000đ

Lõi số 4 - Màng RO Geyser

Lõi quan trọng nhất trong máy RO Geyser. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

1.050.000đ

Lõi số 5, số 6 Geyser Allegro

Gồm lõi than hoạt tính số 5 và lõi khoáng số 6. Thời gian thay lõi 18-24 tháng.

1.300.000đ

Lõi Hydrogen Geyser Allegro

Lõi Hydrogen Alkaline Geyser Allegro ORP có thời gian thay lõi 18-24 tháng.

650.000đ

Máy lọc nước RO Geyser Allegro
Máy lọc nước Karofi

Lõi lọc nước Karofi

Bộ lõi 123 Karofi

Gồm các lõi PP, CTO, OCB, Cation. Thời gian thay lõi 6-9 tháng.

450.000đ

Lõi số 4 - Màng RO Karofi

Lõi quan trọng nhất trong máy Karofi. Thời gian thay lõi 18-24 tháng hoặc 24-36 tháng. Giá màng từ 650.000đ đến 870.000đ tùy loại màng.

650.000đ+

Lõi số 5 đến số 9 Karofi

Hệ thống lõi chức năng (lõi T33, lõi khoáng, lõi nano bạc, lõi hồng ngoại, lõi alkaline, lõi hydrogen...). Thời gian thay lõi 18-24 tháng. Giá mỗi lõi từ 220.000đ đến 430.000đ.

1.200.000đ

Đèn UV Karofi

Một số dòng máy có sử dụng đèn UV tại vị trí lõi số 9 hoặc số 10. Thời gian thay đèn UV 12 tháng.

900.000đ

Lõi lọc nước KoriHome

Lõi lọc thô KoriHome

Gồm 1-2 lõi Sediment và 1-2 lõi Pre-Carbon. Thời gian thay lõi 12 tháng. Giá mỗi lõi Sediment 250.000đ, giá mỗi lõi Pre-Carbon 300.000đ.

250.000đ+

Màng RO KoriHome

Lõi quan trọng nhất trong máy KoriHome. Thời gian thay lõi 36 tháng.

990.000đ

Lõi chức năng KoriHome

Gồm lõi Post Carbon, Khoáng Mineral, Hồng ngoại xa Infrared, Nano Silver, Hydrogen Alkaline... Thời gian thay lõi 18 tháng. Giá mỗi lõi 1.500.000đ.

1.500.000đ

Máy lọc nước Korihome để bàn
Máy lọc nước Korihome tủ đứng

Lõi lọc nước Kangaroo

Bộ lõi 123 Kangaroo

Gồm các lõi PP, CTO, OCB, Cation. Thời gian thay lõi 6-9 tháng.

450.000đ

Lõi số 4 - Màng RO Kangaroo

Lõi quan trọng nhất trong máy Kangaroo. Thời gian thay lõi 24-36 tháng. Giá màng RO từ 550.000đ đến 750.000đ tùy loại màng.

550.000đ+

Lõi số 5 đến số 9 Kangaroo

Hệ thống lõi chức năng (lõi T33, lõi khoáng, lõi nano bạc, lõi hồng ngoại, lõi alkaline, lõi ORP, lõi bóng gốm, omega...). Thời gian thay lõi 18-24 tháng. Giá mỗi lõi từ 320.000đ đến 660.000đ.

2.200.000đ

Đèn UV Kangaroo

Một số dòng máy có sử dụng đèn UV tại vị trí lõi số 9 hoặc số 10. Thời gian thay đèn UV 12 tháng.

850.000đ

Lõi lọc nước Aqua Star

Lõi Ceramic

Lõi số 1 Aqua Star. Thời gian thay lõi 12 tháng.

650.000đ

Lõi GAC

Lõi số 2 Aqua Star. Thời gian thay lõi 24 tháng.

650.000đ

Lõi Mineral

Lõi số 3 Aqua Star. Thời gian thay lõi 24 tháng.

650.000đ

Lõi CTO

Lõi số 4 Aqua Star. Thời gian thay lõi 24 tháng.

650.000đ

Lõi Alkaline

Lõi số 5 Aqua Star. Thời gian thay lõi 24 tháng.

650.000đ

Lõi Nano Silver

Lõi số 6 Aqua Star. Thời gian thay lõi 24 tháng.

650.000đ

Máy lọc nước Aqua Star
Máy lọc nước AO Smith

Lõi lọc nước AO Smith

Lõi lọc thô AO Smith

Gồm các lõi Sediment, PP, GAC, CB, SCB, Composite. Thời gian thay lõi 12 tháng. Cấu hình lõi thay đổi theo dòng máy, thường là PP-GAC-PP (Dòng A1, A2, AS1E, AS2, G1, G2, M1, M2, CS1, VET1) hoặc Sediment-SCB (Dòng C1, C2) hoặc PP-Sediment-CB (Dòng Z4, Z7) hoặc PP-CB-PAC (Dòng U2, U3) hoặc Composite (Dòng ASH1). Giá lõi PP/Sediment 220.000đ, lõi GAC 275.000đ, lõi CB/SCB/PAC 300.000đ, lõi Composite 385.000đ. Như vậy, lõi lọc thô AO Smith có giá dao động từ 385.000đ, đến 820.000đ tùy dòng máy.

385.000đ+

Màng RO Side-Stream AO Smith

Lõi quan trọng nhất trong máy AO Smith. Thời gian thay lõi 36 tháng.

935.000đ

Lõi PAC AO Smith

Thời gian thay lõi 12-18 tháng. Giá lõi PAC 300.000đ hoặc 385.000đ.

300.000đ

Lõi Silver GAC AO Smith

Thời gian thay lõi 12 tháng.

250.000đ

Đen UV AO Smith

Thời gian thay đen UV khoảng 12 tháng,

360.000đ

Lõi lọc nước Mutosi

Bộ lõi 123 Mutosi

Gồm lõi PP, lõi OCB/Cation và lõi CTO. Cấu hình phổ biến PP-OCB-PP. Thời gian thay lõi 6-9 tháng. Giá lõi PP 100.000đ (lõi thường) hoặc 200.000đ (lõi đúc). Giá lõi OCB 150.000đ (lõi thường) hoặc 250.000đ (lõi đúc).

350.000đ+

Lõi số 4 - Màng RO CSM Toray Mutosi

Lõi quan trọng nhất trong máy Mutosi. Thời gian thay lõi 24-36 tháng. Giá màng Ro từ 520.000đ đến 690.000đ tùy công suất màng.

520.000đ+

Lõi chức năng Mutosi

Hệ thống lõi chức năng (lõi T33, lõi Alkaline Hydrogen, lõi khoáng Mineral, lõi hồng ngoại, lõi Nano bạc). Thời gian thay lõi 12-18 tháng. Giá mỗi lõi từ 200.000đ đến 360.000đ.

1.200.000đ

Máy lọc nước Mutosi
Máy lọc nước Daikiosan

Lõi lọc nước Daikiosan

Lõi lọc thô Daikiosan

Gồm các lõi PP, CTO, Ceramic, OCB/Cation. Thời gian thay lõi PP, CTO, OCB, Cation 6-12 tháng. Thời gian thay lõi Ceramic 18-36 tháng. Giá lõi PP 100.000đ, lõi CTO 150.000đ, lõi Ceramic 200.000đ, lõi OCB/Cation 150.000đ.​

600.000đ

Màng RO Daikiosan

Lõi quan trọng nhất trong máy Daikiosan. Thời gian thay lõi 18-36 tháng.

750.000đ

Lõi chức năng Daikiosan

Hệ thống lõi chức năng (lõi T33, lõi Alkaline, lõi khoáng đá Maifan, lõi hồng ngoại, lõi Nano bạc). Thời gian thay lõi 18-24 tháng. Giá mỗi lõi từ 150.000đ đến 360.000đ.​

1.200.000đ

Lõi lọc nước khác

Lõi PP 10 inch

30.000đ đến 100.000đ

Lõi CTO, GAC, UF, OCB 10 inch

150.000đ đến 200.000đ

Lõi Cation 10 inch

200.000đ đến 250.000đ

Màng RO

650.000đ đến 1.050.000đ

Lõi T33, Đá khoáng

120.000đ đến 250.000đ

Lõi Nano Bạc, Hồng ngoại

250.000đ đến 350.000đ