Hệ thống lọc nước Instaguard tại Scimitar Vietnam với 1-3 cột lọc composite chứa đa lớp vật liệu lọc, phục vụ cho nhu cầu lọc tổng sinh hoạt, sản xuất.

Bộ lọc sản phẩm